default avatar

Dr.Ir Zahir Zainuddin, M.Sc

Jabatan Lektor Kepala

Bidang Keahlian Teknik Elektro

E-mailzainuddinzahir [at] gmail.com