default avatar

Ir. Muhammad Taufik Ishak, MT.

Jabatan Lektor

Bidang Keahlian Sains dan Teknologi Bangunan (Penghawaan dan Akustik)

E-mailtaufikishak60 [at] yahoo.com